Adverteren op SportUpdate.nl

SportUpdate behoort tot het netwerk van JHED Media. Binnen SportUpdate bestaan diverse advertentiemogelijkheden. Over de specifieke mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Sales Afdeling van Sportivomedia die voor JHED Media die adverteer en sponsor mogelijkheden beheert.

Alle campagnes die worden geplaatst op SportUpdate.nl worden nauwlettend gevolgd door het admanagement systeem van Mannenmedia. Dit betekent dat u als adverteerder op aanvraag altijd de laatste informatie over uw campagne krijgt.

Voor meer informatie over advertentie- en sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met onze Sales-afdeling.

Telefoon: 020 - 770 11 10